IMG_1959

Chúc mừng tiệc Báo Hỷ anh chị Bảo Khoa  – Như Nguyệt . Chúc cho cô dâu chú rễ trăm năm hạnh phúc, thủy chung trọn vẹn, đi về có nhau, dù sống đến tuổi răng long đầu bạc . Nhà hàng Quá Ngon nhận đặt tiệc sinh nhật, tiệc tất niên, tiệc họp mặt, tiệc báo […]