Thực đơn tự chọn. Thực đơn tại Qua Ngon là sự kết hợp của tinh hoa ẩm thực dưới bàn tay nghệ thuật của những đầu bếp tài ba. Với thực đơn đa dạng, hấp dẫn

CÁC MÓN SÚP – SOUP

GIÁ – PRICE

01

Súp Hải Sản Bí Đỏ
(Seafood & Pumpkin Soup)

440,000

02

Súp Cua
(Crab Meat Soup)

350,000

03

Súp Cua Gà Xé
(Chicken & Crab Meat Soup)

350,000

04

Súp Cua Tóc Tiên
(Crab Soup with Spica)

370,000

05

Súp Cua Sò Điệp
(Crab Meat with Seallops)

370,000

06

Súp Cua Tôm và Óc Heo
(Crab, Shrimp &  Brain Pork Soup)

440,000

07

Súp Măng Tây Cua
 (Crab Meat & Asparagus Soup)

350,000

08

Súp Bắp Cua
(Crab Meat & Corn Soup)

350,000

09

Súp Bắp Kem Thịt Cua
(Corn Soup with Crab Meat and Cream)

350,000

10

Súp Nghêu – Cua
(Clams and Crab Soup)

350,000

11

Súp Rong Biển Thịt Cua
(Seaweed Soup with Crab Meat)

350,000

12

Súp Nghêu, Cua, Tôm
(Clams, Crab and Shrimp Meat Soup)

440,000

13

Súp Tôm
(Shrimp Soup)

400,000

14

Súp Hải Sản
(Seafood Soup)

440,000

15

Súp Bong Bóng Hải Sản
(“Bong Bong” Fish Soup With Seafood)

440,000

16

Súp Nấm Hải Sản
(Mushrooms Seafood Soup)

440,000

17

Súp Nấm, Óc Heo, Cua
(Mushrooms, Brain Pork and Crab Meat Soup)

440,000

18

Súp Đông Cô Gà X
(Pine Mushrooms and Chicken Meat Soup)

370,000

19

Súp Bắp Gà Xé
(Corn Soup & Chicken Meat)

350,000

20

Súp Tóc Tiên Gà Xé
(Spica Soup with Chicken Meat)

350,000

21

Súp Tuyết Nhĩ Gà Xé
(Snow Atrium Soup with Chicken Meat)

350,000

22

Súp Óc Heo Gà Xé
(Brain Pork Soup with Chicken Meat)

350,000

23

Súp Chua Cay Tứ Xuyên
(“Tu Xuyen” Spicy & Sour Soup)

400,000

24

Súp Thập Cẩm
(Mixed Soup)

440,000

25

Súp Nấm Bào Ngư Chay
(Abalone Mushrooms  Vegetarian Soup)

330,000

26

Súp Rong Biển Bào Ngư Chay
(Seaweed Vegetarian Soup with Abalone)

350,000

CÁC MÓN GỎI – SALAD ROLL

GIÁ – PRICE

01

Gỏi Gà Xé Phay
 (Milling Shredded Chicken Salad)

550,000

02

Gỏi Gà Sao
(Chicken Salad)

Theo Thời Giá
(By the time price)

03

Gỏi Chân Gà Thái
(Chicken Leg Salad, “Thailand” Style)

450,000

04

Gỏi Chân Gà Ngó Sen
(Lotus Stem Salad with Chicken Leg)

450,000

05

Gỏi Thịt Vịt
(Duck Meat Salad)

700,000

06

Gỏi Bò Bóp Thấu
(Beef Salad with Vegetables in Spicy Sauce)

450,000

07

Gỏi Bò Tái Chanh
(Beef Salad with Onion & Lemon Juice)

450,000

08

Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt
(Lotus Stem with Prawn & Pork Meat Salad)

450,000

09

Gỏi Ngó Sen Bao Tử
(Lotus Stem with Stomach Salad)

450,000

10

Gỏi Bưởi Tôm Thịt
(Grapefruit Salad with Shrimp & Pork)

560,000

11

Gỏi Xoài Tôm Thịt
(Mango Salad with Prawn and Pork)

450,000

12

Gỏi Trái Cây Tôm Thịt
(Fresh Fruit with Prawn & Pork Meat Salad)

450,000

13

Gỏi Tôm Thịt Rau Câu
(Seaweed Salad with Shrimp and Pork)

450,000

14

Gỏi Củ Hủ Dừa Tôm Thịt 
(Bad Old Coconut Salad with Shrimp and Pork)

450,000

15

Gỏi Củ Hủ Dừa Hải Sản
(Bad Old Coconut Salad with Seafood)

450,000

16

Gỏi Tiến Vua Hải Sản
(Seafood Salad with “Tien Vua” Vegetables)

450,000

17

Gỏi Thái Hải Sản
(Seafood Salad, “Thailand” Style)

450,000

18

Gỏi Sò Huyết
(Onion & Green Papaya Salad with Blood Cockles)

450,000

19

Gỏi Sứa
 (Medusa Salad)

450,000

20

Gỏi Sứa Gà Xé
(Medusa and Shredded Chicken Salad)

450,000

21

Gỏi Sứa Chân Gà
(Medusa and Chicken Leg Salad)

450,000

22

Gỏi Sứa Tôm Thịt
(Medusa, Shrimp and Pork Salad)

450,000

23

Gỏi Xoài Cá Trê Chiên Giòn
(Mango Salad with Deep Fried Skin Fish)

450,000

24

Gỏi Xoài Tôm Khô Cá Sặc, Cá Dứa
(Mango Salad with Dried Fish)

450,000

25

Gỏi Bò Cà Pháo Tắc Non
(Beef Salad with Young Lemon & White Eggplant)

450,000

26

Gỏi Đu Đủ Tai Heo
(Papaya Salad with Sliced Pork Ears)

370,000

27

Gỏi Bao Tử Tứ Xuyên
 Stomach Salad with “Tu Xuyen” Style)

450,000

28

Gỏi Ốc Đỏ
(Red Snail Salad)

Theo Thời Giá
(By the time price)

29

Gỏi Tôm Càng
 (King – Prawn Salad)

Theo Thời Giá
(By the time price)

30

Gỏi Tôm Sốt Mayonnaise
(Shrimps with Mayonnaise Sauce Salad)

Theo Thời Giá
(By the time price)

31

Gỏi Cá
(Fish Salad)

Theo Thời Giá
(By the time price)

CÁC MÓN KHAI VỊ – APPETIZERS

GIÁ – PRICE

01

Hai Món Khai Vị
(“2” Appetizers)

460,000

02

Ba Món Khai Vị
 (“3” Appetizers)

460,000

03

Bốn Món Khai Vị
(“4” Appetizers)

590,000

04

Bát Bửu Thịt Nguội
(Eight Kinds of Jambons)

460,000

CÁC MÓN CHẢ – CHẢ GIÒ – SPRING ROLLS

GIÁ – PRICE

01

Chả Tôm Chiên
(Grilled Shrimp Spring Rolls)

430,000

02

Chả Mực Bao Cá
 (Squids and Fish Spring Rolls)

430,000

03

Chả Cá Hấp Kiểu Thái
(Fried Fish, “Thai” Style)

470,000

04

Chả Giò Hải Sản
(Fried Spring Rolls with Seafood)

430,000

05

Chả Giò Tôm Sốt Mayonnaise
(Fried Spring Rolls with Shrimp and Mayonnaise)

430,000

06

Chả Giò Tôm Cua
 (Fried Spring Rolls with Shrimp & Crab)

430,000

07

Chả Giò Cá Lóc
(Snakehead Fish Spring Rolls)

430,000

08

Chả Giò Chay
(Spring Rolls Vegetarian)

370,000

09

Nem Cua Rán
(Fried Crab Meat Roll)

430,000

CÁC MÓN CÁ – FISH

GIÁ – PRICE

01

Cá Sapa Nướng Tỏi + Salad
(Grilled Sapa Fish with Garlic and Salad)

430,000

02

Cá Điêu Hồng Hấp Chanh Ớt
(Steamed “Dieu Hong” Fish with Lemon & Chili)

380,000

03

Cá Điêu Hồng Hấp Tàu Xì
(Steamed “Dieu Hong” Fish with Kicap Sauce)

380,000

04

Cá Điêu Hồng Hấp Tam Tơ
(Steamed “Dieu Hong” Fish with Kicap Sauce)

380,000

05

Cá Điêu Hồng Nướng Muối Ớt
(Grilled “Dieu Hong” Fish with Chili & Salt)

380,000

06

Cá Điêu Hồng Hấp Hồng Kông
(Steamed “Dieu Hong” Fish with “Hong Kong” Style)

380,000

07

Cá Điêu Hồng Sốt Chua Ngọt
( Fried “Dieu Hong” Fish with Sweet & Sour Sauce )

380,000

08

Cá Tai Tượng Chiên Xù
(Deep – Fried “Elephant – Ear” Fish)

380,000

09

Cá Lóc Hấp Cuốn Bánh Tráng
(Steamed Snakehead Fish Served with Rice Papers & Vegetables)

380,000

10

Cá Lóc Nướng Trui Cuốn Bánh Tráng
(Grilled Snakehead Fish Served with Rice Papers & Vegetables)

380,000

11

Thác Lác Chiên Thì Là
(Fried Lean-fish with Dill)

440,000

12

Thác Lác Chiên Giòn
(Deep- Fried Lean-fish)

440,000

13

Cá Bống Mú Chiên Giòn Sốt Tỏi Ớt Kiểu Thái
(Deep-fired Grouper Fish with Garlic and Chili Sauce, “Thai” Style)

Theo Thời Giá
(By the time price)

14

Cá Bống Mú Hấp Triều Châu
(Steamed Grouper Fish with “China” Style)

Theo Thời Giá
(By the time price)

15

Cá Bống Mú Sốt XO
(Steamed Grouper Fish with XO Sauce)

Theo Thời Giá
(By the time price)

16

Cá Mú Hấp Hồng Kông
(Steamed Grouper Fish with “Hong Kong” Style)

Theo Thời Giá
(By the time price)

17

Cá Chim Hấp Hồng Kông
(Steamed Pomfret Fish with “Hong Kong” Style)

Theo Thời Giá
(By the time price)

18

Cá Tầm Nướng BBQ
(Grilled Sterlet Sturgeon Fish with BBQ Sauce)

Theo Thời Giá
(By the time price)

CÁC MÓN TÔM – SHRIMPS

GIÁ – PRICE

01

Tôm Xào Lá Tía Tô
(Stir-fried Shrimps with Basil Leaf)

Theo Thời Giá
(By the time price)

02

Tôm Sú Bao Thịt Chiên Xù
(Deep-fried Tiger – Prawn with Pork Meat)

Theo Thời Giá
(By the time price)

03

Tôm Sú Bao Thịt Lăn Cốm
(Fried Tiger – Prawn and Pork Meat with Green Rice Flakes)

Theo Thời Giá
(By the time price)

04

Tôm Sú Chiên Cốm
 (Fried Tiger – Prawn with Green Rice Flakes)

Theo Thời Giá
(By the time price)

05

Tôm Sú Chiên Xù
(Deep-fried Tiger – Prawn)

Theo Thời Giá
(By the time price)

06

Tôm Sú Chiên Dừa
(Fried Tiger – Prawn with Coconut)

Theo Thời Giá
(By the time price)

07

Tôm Sú Chiên Sốt Mayonnaise
(Fried Tiger – Prawn with Mayonnaise Sauce)

Theo Thời Giá
(By the time price)

08

Tôm Sú Chiên Trứng Muối
(Fried Shrimps with Salty Duck Eggs)

Theo Thời Giá
(By the time price)

09

Tôm Sú Ủ Giấy Bạc
(Braised Tiger – Prawn with Tinfoil)   

Theo Thời Giá
(By the time price)

10

Tôm Sú Tơ Hồng
(Tiger – Prawn Love)

Theo Thời Giá
(By the time price)

11

Tôm Sú Hấp Nước Dừa
(Steamed Shrimps with Coconut Juice)

Theo Thời Giá
(By the time price)

12

Tôm Sú Hấp Bia
(Steamed Shrimps with Beer)

Theo Thời Giá
(By the time price)

13

Tôm Sú Hấp Xì Dầu
(Steamed Tiger – Prawn with Kicap Sauce)

Theo Thời Giá
(By the time price)

14

Tôm Sú Nướng Muối Ớt
(Grilled Tiger – Prawn with Chili & Salt)

Theo Thời Giá
(By the time price)

15

Tôm Sú Rang Me
(Sauted Tiger – Prawn with Tamarind Sauce)

Theo Thời Giá
(By the time price)

16

Tôm Sú Rang Muối HongKong
(Sauted Tiger – Prawn with Salt, “Hong Kong” Style)

Theo Thời Giá
(By the time price)

17

Tôm Càng Rang Me
(King – Prawn with Tamarind Sauce)

Theo Thời Giá
(By the time price)

18

Tôm Sú Sauna
(Tiger – Prawn with “Sauna” Style)

Theo Thời Giá
(By the time price)

19

Tôm Sú C Ri Bnh Mì
(Stir-fried Tiger – Prawn with Curry and Bread)

Theo Thời Giá
(By the time price)

CÁC MÓN CUA – CRABS

GIÁ – PRICE

01

Càng Cua Bao Cốm
(Fried Crab with Green Rice Flakes)

Theo Thời Giá
(By the time price)

02

Cua Lột Chiên Cốm 
(Fried Soft – Shelled Crab with Green Rice Flakes)

Theo Thời Giá
(By the time price)

03

Cua Thịt Rang Muối
(Roasted Crab with Salt)

Theo Thời Giá
(By the time price)

CÁC MÓN MỰC – SQUIDS

GIÁ – PRICE

01

Mực Nướng Kiểu Quá Ngon

(Grilled Squids with “Qua Ngon” Style)

450,000

02

Mực Nướng Muối Ớt

 (Grilled Squids with Chili & Salt )

450,000

03

Mực Sữa Chiên Nước Mắm

 (Deep-fried “Milk Squids” with Fish Sauce)

450,000

04

Mực Ống Hấp Gừng

(Steamed Squids with Ginger)

450,000

05

Mực Chiên Giòn

(Deep-fried Squids)

450,000

06

Mực Chiên Cốm

(Fried Squids with Green Rice Flakes)

450,000

07

Mực Nhồi Trứng Muối

(Stuffed Squid with Salt Eggs)

450,000

CÁC MÓN VỊT – DUCKS

GIÁ – PRICE

01

Vịt Nấu Chao
(Steamed Duck with Soya Cheese)

700,000

02

Vịt Xáo Măng
(Bamboo Shoots with Duck)

700,000

03

Vịt Quay Tứ Xuyên Bnh Bao
 (Roast Duck with “Tu Xuyen” Style & Dumplings)

700,000

04

Vịt Quay Lu Bánh Bao Chiên 
(Roast Duck in Big Jar with Dumplings)

700,000

05

Vịt Tiềm Ngũ Quả Bánh Mì
(Braised Duck with Five Fruits and Bread)

700,000

06

Vịt Tiềm Nấm Tuyết Nhĩ
(Braise Duck with Snow Atrium)

700,000

07

Vịt Trời (Xôi / Nấu Khoai Sọ / Xáo Măng / Hâm Sâm)
(Sticky Rice / Baby  Taro / Bamboo Shoots /Braised with Ginseng )

Theo Thời Giá
(By the time price)

CÁC MÓN GÀ – CHICKENS

GIÁ – PRICE

01

Cánh Gà Kiểu Quá Ngon
(“Qua Ngon” Style with Chicken Wings)

380,000

02

Đùi Gà Chay Sốt Tiêu Xanh
(Vegetarian Chicken Leg with Green Pepper Sauce)

350,000

03

Gà Ta Nướng Mè & Mật Ong
(Grilled Chicken with Sesame and Honey)

550,000

04

Gà Ta Nướng Muối Ớt Xôi Chiên
(Grilled Chicken with Chili and Salt)

550,000

05

Gà Ta Nấu Patê Bánh Mì
(Steamed Chicken Pate with Bread)

550,000

06

Gà Ta Hấp Muối
(Steamed Chicken with Salt)

550,000

07

Gà Ta Hấp Bát Bửu Bánh Mì
(Steamed Eight Wrapors Chicken with Bread)

550,000

08

Gà Ta Hấp Cải Bẹ Xanh Sốt Nấm Đông Cô
(Steamed Chicken with Green Mustard and Black Mushrooms)

550,000

09

Gà Ta Hấp Hành 
(Steamed Chicken with Onion)

550,000

10

Gà Ta Hấp Nước Mắm Nhĩ Xôi Hạt Sen
(Steamed Chicken with Fish Sauce & Lotus Seed Sticky Rice)

550,000

11

Gà Ta Hấp Cải Thìa
(Steamed Chicken with Chinese Cabbage)

550,000

12

Gà Ta Gói Lá Dứa
(Chicken Packed with Pineapple Leaf)

550,000

13

Gà Ta Quay Lu Xôi Chiên
(Roast Chicken in Big Jar with Sticky Rice)

550,000

14

Gà Ta Quay Sốt Pate Bánh Mì/ Bánh Bao/ Xôi Chiên
(Roasted Chicken with Pate Sauce and Bread/ Dumplings/ Sticky Rice)

550,000

15

Gà Tiềm Ớt Hiểm Mì Gói
(Braised Chicken with Bird’s Chili and Instant Noodles)

680,000

16

Gà Tiềm Ngũ Quả
(Braised Chicken with Five Fruits)

680,000

CÁC MÓN BÒ – BEEF

GIÁ – PRICE

01

Bò Lúc Lắc Khoai Tây Chiên
(Diced Beef Sautéed  with French Fries)

470,000

02

Bò Nướng Ngũ Vị
(Grilled Beef with Five Tastes)

470,000

03

Bò Cuộn Phô Mai
(Wrapped Beef with Cheese)

470,000

04

Bò Cuộn Sả Cây
(Wrapped Beef  with Lemon-grass)

470,000

05

Bò Nấu Sữa Bánh Mì
(Braised Beef with Milk and Bread)

510,000

06

Bò Sốt Tiêu Xanh Bánh Mì
(Beef Steak with Green Pepper Sauce and Bread)

510,000

07

Bò Nấu Bia Bánh Mì
(Beef Steak with Beer and Bread)

510,000

08

Bò Nấu Lagu Bánh Mì
(Beef Steak Ragu and Bread)

510,000

09

Bò Hầm Tỏi Bánh Mì
(Beef Steak with Garlic and Bread)

510,000

10

Lưỡi Bò Nấu Nấm Bánh Mì
(Tongue Beef with Mushrooms and Bread)

510,000

11

Bò Sốt Hải Sản Bánh Mì
(Beef Steak with Seafood Sauce)

650,000

12

Bò Đốt Lửa Hồng
(Grilled Beef on Pink Fire)

510,000

CÁC MÓN HEO – PORKS

GIÁ – PRICE

01

Heo Sữa Nướng Giả Chồn
(Grilled Milk Pig)

1,250,000/Con

02

Heo Sữa Quay Bánh Bao
(Roast Milk Pork in Big Jar and Dumplings)

1,250,000/Con

03

Giò Heo Muối Chiên Giòn
(Deep-fried Pork Leg with Salt Sauce)

630,000

04

Sườn Heo Quay Lu
(Roast Pork Ribs in Big Jar)

420,000

05

Sườn Chìa Nướng Than Hồng
(Grilled Pork Spareribs)

420,000

06

Sườn Chìa Nướng Muối Ớt / Nướng Táo Đỏ
(Grilled Pork Spareribs with Chili & Salt)

420,000

07

Sườn Non Nấu Đậu Bánh Mì
(Steamed Pork Ribs with Soya Bean Curds & Bread)

450,000

08

Sườn Non Quay Lu Xôi Chiên
(Roast Young Ribs in Big Jar and Sticky Rice)

480,000

09

Sườn Heo Nướng Táo Đỏ
(Grilled Pork Ribs with Red Apple)

420,000

10

Sườn Chìa Nướng Kiểu Quá Ngon
(Grilled Pork Ribs with “Qua Ngon” Style)

420,000

CÁC MÓN BỒ CÂU – PIGEONS

GIÁ – PRICE

01

Bồ Câu Tiềm Trái Dừa Tuyết Nhĩ
(Braised Pigeon with Fresh Coconut)

1,100,000

02

Bồ Câu Quay Lu Xơi Chin
(Roasted Pigeons with Sticky Rice)

620,000

03

Bồ Câu Hầm Bí Ngô
(Braised Pigeons with Pumpkin)

620,000

CÁC MÓN CƠM/ MÌ – STEAMED RICE/ NOODLES

GIÁ – PRICE

01

Cơm Chiên Hải Sản
(Seafood Fried Rice)

480,000

02

Cơm Chiên Dương Châu
(Yangzhou Fried Rice)

480,000

03

Cơm Chiên Tôm
(Fried Rice with Shrimps)

480,000

04

Cơm Chiên Cua
(Fried Rice with Crab)

480,000

05

Cơm Chiên Sò Điệp Cá Mặn
(Fried Rice with Scallops and Saltwater Fish)

480,000

06

Cơm Gói Lá Sen
(Steamed Rice with Lotus Leaf)

480,000

07

Cơm Chiên Hạt Sen
(Fried Rice with Lotus Seeds)

480,000

08

Cơm Chiên Thái
(Fried Rice with “Thai” Style)

480,000

09

Cơm Chiên Cá Mặn
(Fried Rice with Salted Dried Fish)

480,000

10

Bún Gạo Xào Singapore
(Stir – Fried Rice with Singapore Style)

480,000

11

Miến Xào Cua
(Stir-fried Vermicelli with Crab Meat)

540,000

12

Mì Xào Giòn Hải Sản/ Thập Cẩm
(Stir – Fried Egg Noodles with Pork, Squids, Wonton, Bean Sprout, Carrot & Spices)

540,000

13

Mì Xào Hải Sản
(Stir – Fried Yellow Noodles with Seafood & Vegetables)

540,000

CÁC MÓN KHÁC – OTHERS

GIÁ – PRICE

01

Đậu Hũ Trung Hoa

(China Tofu)

380,000

02

Đậu Hủ Trứng Chiên Xù

(Deep-fried Tofu and Eggs)

380,000

03

Cải Thìa, Tàu Hủ, Hải Sản Sốt Dầu Hào

(Stir-fried Chinese Cabbage, Tofu and Seafood with Oyster Sauce)

450,000

04

Cải Thìa, Nấm Rơm Sốt Dầu Hào

(Stir-fried Chinese Cabbage and Mushrooms with Oyster Sauce)

380,000

05

Nấm Đông Cô Xào Cải Thìa

(Stir-fried Pine Mushrooms with Park Choy)

380,000

06

Rau Càng Cua Trộn Thịt Bò Trứng

(Pansit – Pansitant Salad with Beef and Eggs)

430,000

07

Rau Luộc Thập Cẩm Kho Quẹt

 (Boiled Vegetables with Fish Sauce, Sugar & Pepper)

380,000

08

Rau Muống Xào Tỏi

(Stir-fried Water Spinach with Garlic)

290,000

CÁC MÓN LẨU – HOT POT

GIÁ – PRICE

01

Lẩu Đặc Sản Dinh Dưỡng “Quá Ngon”
 (Special Nutrition Hot Pot with “Qua Ngon” Style)

680,000

02

Lẩu Nấm
(Mixed Mushrooms Hot Pot)

680,000

03

Lẩu Thái
(Thai’s Hot Pot)

625,000

04

Lẩu Thập Cẩm
(Mixed Hot Pot)

680,000

05

Lẩu Gà Nấu Nấm
(Chicken Hot Pot with Mushrooms)

680,000

06

Lẩu Hải Sản Chua Cay
(Spicy & Sour Seafood Hot Pot)

625,000

07

Lẩu Khổ Qua Cá Thác Lác
(Bitter Melon Hot Pot with Bronze Feather Back)

680,000

08

Lẩu Cá Điêu Hồng Nấu Ngót
(“Dieu Hong” Fish Hot Pot with Vegetables)

545,000

09

Lẩu C Điêu Hồng Nấu Thái
(Spicy & Sour “Dieu Hong” Fish Hot Pot)

545,000

10

Lẩu C Điêu Hồng Nấu Riêu
(“Dieu Hong” Fish Hot Pot with Vegetables)

545,000

11

Lẩu Cá Chép Nấu Thái
(Spicy & Sour Carp Fish Hot Pot)

595,000

12

Lẩu Cá Chép Nấu Ngót
(Carp Hot Pot with Vegetables)

595,000

13

Lẩu Cá Chép Nấu Riêu
(Carp Hot Pot)

595,000

14

Lẩu Cá Chình Hấp Sả
(Eel Fish Hot Pot with Lemon – Grass)

Theo Thời Giá
(By the time price)

15

Lẩu Tôm
(Shrimps Hot Pot)

Theo Thời Giá
(By the time price)

16

Lẩu Tôm Tứ Xuyên
(“Tu Xuyen” Shrimps Hot Pot)

Theo Thời Giá
(By the time price)

17

Lẩu Tôm Yum
(Spicy & Sour Shrimps Hot Pot, “Thai” Style)

Theo Thời Giá
(By the time price)

18

Lẩu Tơm Cng
(King – Prawn Hot Pot)

Theo Thời Giá
(By the time price)

19

Lẩu C Tầm
(Sterlet Sturgeon Fish Hot Pot)

Theo Thời Giá
(By the time price)

20

Lẩu C Bống M
(Grouper Fish Hot Pot)

Theo Thời Giá
(By the time price)

21

Lẩu Ghẹ
(Spider – Crab Hot Pot)

Theo Thời Giá
(By the time price)

22

Lẩu Mắm
(Salted Fish Hot Pot)

625,000

23

Lẩu Kim Chi
(Gold Branch Hot Pot)

625,000

24

Lẩu Cua Đồng
(Field Crab Hot Pot)

680,000

25

Lẩu Cua Nấu Riu
(Crab Hot Pot)

 Theo Thời Giá
(By the time price)

CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG – DESSERT

GIÁ – PRICE

01

Chè Bắp Nước Cốt Dừa
(Sweet Sticky Corn Soup)

250,000

02

Chè Đậu Trắng Nước Cốt Dừa
(Black-Eyed Peas Sweet Soup)

250,000

03

Chè Thưng Nước Cốt Dừa
(Mung Beans, Flour & Peanuts in Coconut Sweet Soup)

250,000

04

Chè Khoai Môn Nước Cốt Dừa
(Taro Sticky Sweet Soup)

250,000

05

Chè Chuối Chưng
(Banana Sweet Soup)

250,000

06

Chè Đậu Đỏ Nước Cốt Dừa
(Red Beans Sweet Soup)

250,000

07

Chè Đậu Xanh Nước Cốt Dừa
(Green Beans Grind in Coconut Milk Sweet Soup)

250,000

08

Chè Thập Cẩm Nước Cốt Dừa
(Assooted Beans in Coconut Milk Sweet Soup)

280,000

09

Chè Ngũ Quả
(Five Fruits Sweet Soup)

280,000

10

Chè Hạt Sen
(Lotus Seeds Sweet Soup)

280,000

11

Chè Hạt Sen Nhãn Nhục
(Lotus and Longans Seeds Sweet Soup)

280,000

12

Chè Hạt Sen Nấm Tuyết
(Lotus Seeds Sweet Soup)

280,000

13

Chè Long Nhãn
(Dried Longans Sweet Soup)

280,000

14

Trái Cây Thập Cẩm
(Mixed Fresh Fruits)

280,000

15

Pannacotta Dâu
(Strawberry Pannacotta)

380,000

16

Trái Cây Dưa Hấu
(Watermelon Fresh Fruit)

150,000

17

Nho Mỹ
(American Grape)

Theo Thời Giá
(By the time price)

18

Rau Câu Trái Cây
(Aga Aga with Mixed Fresh Fruits)

320,000

19

Rau Câu Bánh Flan
(Aga Aga with Crème Caramel)

280,000

20

Bánh Flan
(Crème Caramel)

280,000

CÁC MÓN HẢI SẢN – ĐẶC SẢN

SEAFOODS – SPECIAL FOODS

GIÁ – PRICE
01 Cua Thịt – Cua Gạch

(Crab)                                                                                            

Theo Thời Giá

(By the time price)

02 Ghẹ

(Spider – Crab)                                                                               

Theo Thời Giá

(By the time price)

03 Ba Ba

(Crab – Nail)                                                                                   

Theo Thời Giá

(By the time price)

04 Tôm Hùm Baby

(Baby Lobster)                                                                                

Theo Thời Giá

(By the time price)

05 Tôm Hùm Xanh

(Lobster)                                                                                         

Theo Thời Giá

(By the time price)

06 Tôm Hùm Bông

(Lobster)                                                                                         

Theo Thời Giá

(By the time price)

07 Tôm Tích

(Analysis of Shrimp)                                                                       

Theo Thời Giá

(By the time price)

08 Tôm Càng

(King – Prawn)                                                                               

Theo Thời Giá

(By the time price)

09 Tôm Mũ Ni

(Spiny Lobster)

Theo Thời Giá

(By the time price)

10 Tôm Sú

(Tiger – Prawn)

Theo Thời Giá

(By the time price)

11 Cá Tầm

(Sterlet Sturgeon Fish)                                                                   

Theo Thời Giá

(By the time price)

12 Cá Mú

(Grouper Fish)                                                                               

Theo Thời Giá

(By the time price)

13 Cá Mặt Quỷ

(Demon Fish)                                                                                 

Theo Thời Giá

(By the time price)

14 Cá Mao Ếch

(Frog Fish)                                                                                     

Theo Thời Giá

(By the time price)

15 Cá Chình

(Eel – Fish)                                                                                     

Theo Thời Giá

(By the time price)

16 Cá Lăng

(Lentil – Fish)                                                                                  

Theo Thời Giá

(By the time price)

17 Cá Bớp

(Cobia Fish)                                                                                   

Theo Thời Giá

(By the time price)

18 Cá Hồng Biển

(Red – Sea Fish)                                                                              

Theo Thời Giá

(By the time price)

19 Cá Chim Trắng 

(White Butter – Fish)                                                                      

Theo Thời Giá

(By the time price)

20 Ốc Đỏ

(Red – Snail)                                                                                  

Theo Thời Giá

(By the time price)

21 Le Le

(Teal)                                                                                              

Theo Thời Giá

(By the time price)

22 Gà Sao

(Guinea – Fowl)                                                                              

Theo Thời Giá

(By the time price)

23 Gà Tre

(Bamboo Chicken)                                                                          

Theo Thời Giá

(By the time price)

24 Gà H’Mông

(Ethnic Chicken)                                                                           

Theo Thời Giá

(By the time price)

25 Gà Chọi  / Gà Đông Tảo

(Dong Tao Chicken)                              

Theo Thời Giá

(By the time price)

26 Heo Tộc

(Ethnic Pig)                                                                                    

Theo Thời Giá

(By the time price)

27 Heo Sữa

(Milk Pig)                                                                                       

Theo Thời Giá

(By the time price)

28 Heo Rừng

(Wild – Boar)                                                                                

Theo Thời Giá

(By the time price)