Dự trù ngân sách tổ chức và sử dụng kinh phí sao cho thật hợp lý là bài toán trăn trở của người phụ trách tổ chức tiệc cuối năm công ty. Đặc biệt, ở giai đoạn kinh tế thị trường nhiều khó khăn như hiện nay thì việc chi tiêu cho bất kì hoạt động nào […]