Không biểu diễn trên những sân khấu rực rỡ đèn hoa. Không có khán giả ngồi dưới chiêm ngưỡng, cổ vũ. Không dùng lời ca, tiếng nhạc hay giấy bút để sáng tạo… Với những người đầu bếp, dao, chảo, lửa, thực phẩm, gia vị… chính là bạn diễn; căn bếp nóng chính là sân […]