Phát hiện chiếc ví đánh rơi của thực khách đến ăn nhà hàng Quá Ngon, nhân viên Đinh Quang Lâm nhanh chóng báo cáo Quản lý gửi trả lại cho người bị mất.