HẢI SẢN AN TOÀN SỨC KHỎE – SƠ CHẾ HẢI SẢN ĐÚNG CÁCH Với tốc độ ô nhiễm toàn cầu hiện nay, dù sống trong lòng đại dương bao la, các loài hải sản vẫn không sao tránh khỏi việc bị nhiễm độc tố.