Trong văn hóa dân gian của người Việt Nam, người có tuổi thọ cao hoặc trong nhà có người cao tuổi là cái phúc của gia đình, người sống thọ tượng trưng cho sự trường tồn, cho sự hưng thịnh của gia đình, dòng họ. Vì thế, khi trong nhà có cụ đạt mốc 70, […]