Với nhiều người, ăn chay giống như là cày ải thân xác, “ép xác tu hành” dần dà sẽ dẫn đến thiếu chất… Nhưng thực tế khoa học đã chứng minh ăn chay không những có lợi cho sức khỏe mà còn nhiều lợi ích khác như bảo vệ môi trường, làm đẹp…