Nét độc đáo của đặc sản Đệ nhất heo tộc quay lu chặt mẹt này nằm ở nguồn nguyên liệu, kĩ thuật chế biến và nơi “ra lò”. Và không địa chỉ nào khác ngoài nhà hàng đặc sản, hải sản nổi tiếng Sài Gòn trong 12 năm qua – Nhà hàng Qúa Ngon hay […]