Depending on each party’s needs, Qua Ngon Restaurant will help you choose a suitable party menu in the list of diversified and appetizing party menus available at the restaurant. The following are some party menus for reference:

• SET MENU 1: 2.215.000 VNĐ

1/ Gỏi Củ Hủ Dừa Tôm Thịt
Bad Old Coconut Salad with Prawn and Pork
2/ Cá Điêu Hồng Nướng Muối Ớt
Grilled “Dieu Hong”Fish with Chili & Salt
3/ Bò Sốt Tiêu Xanh Bánh Mì
Beef Steak with Green Pepper Sauce and Bread
4/ Lẩu Hải Sản Chua Cay
Spicy & Sour Seafood Hot Pot
5/ Chè Đậu Xanh Nước Cốt Dừa
Green Beans Grind in Coconut Milk Sweet Soup

• SET MENU 2: 2.260.000 VNĐ
1/ Gỏi Thái Hải Sản
Seafood Salad with “Thailand” Style
2/ Bò Cuốn Phô Mai
Wrapped Beef with Cheese
3/ Cá Điêu Hồng Hấp Hồng Kông
Steamed “Dieu Hong” Fish with “Hong Kong” Style
4/ Lẩu Ðặc Sản Dinh Dưỡng Quá Ngon
Special Nutrition Hot Pot with “Qua Ngon” Style
5/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 3: 2.390.000 VNĐ
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Sườn Chìa Nướng Muối Ớt
Grilled Pork Ribs with Chili and Salt
3/ Bò Sốt Tiêu Xanh Bánh Mì
Beef Steak with Green Pepper Sauce and Bread
4/ Lẩu Đặc Sản Dinh Dưỡng Quá Ngon
Special Nutrition Hot Pot with “Qua Ngon” Style
5/ Rau Câu Trái Cây
Aga Aga with Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 4: 2.530.000 VNĐ
1/ Súp Măng Tây Cua
Crab Meat & Asparagus Soup
2/ Gỏi Sò Huyết
Onion & Green Papaya Salad with Blood Cockles
3/ Sườn Heo Nướng Táo Đỏ
Grilled Pork Ribs with Red Apple
4/ Gà Ta Hấp Cải Bẹ Xanh và Nấm Đông Cô
Steamed Chicken with Green Mustard & Black Mushroom
5/ Cơm Chiên Cá Mặn
Fried Rice with Salted Dried Fish
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 5: 2.540.000 VNĐ
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Vịt Quay Lu Bánh Bao Chiên
Roast Duck in Big Jar with Dumplings
3/ Cá Lóc Hấp Cuốn Bánh Tráng
Steamed Snakehead Fish Served with Rice Papper & Vegetables
4/ Lẩu Nấm
Mixed Mushrooms Hot Pot
5/ Rau Câu Trái Cây
Aga Aga with Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 6: 2.570.000 VNĐ
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Sườn Chìa Nướng Muối Ớt
Grilled Pork Ribs with Chili & Salt
3/ Gà Ta Quay Lu Xôi Chiên
Roast Chicken in Big Jar with Sticky Rice
4/ Cá Điêu Hồng Hấp Tàu Xì
Steamed “Dieu Hong” Fish with Kicap Sauce
5/ Cơm Chiên Hải Sản
Fried Rice with Seafood
6/ Chè Hạt Sen Nhãn Nhục
Dried Longans & Lotus Seeds Sweet Soup

• SET MENU 7: 2.675.000 VNĐ
1/ Súp Cua
Crab Meat Soup
2/ Mực Chiên Giòn
Deep – fried Squid
3/ Cá Điêu Hồng Nướng Muối Ớt
Grilled “Dieu Hong”Fish with Chili & Salt
4/ Gà Ta Hấp Bát Bửu Bánh Mì
Steamed Eight Wrapors Chicken with Bread
5/ Lẩu Hải Sản Chua Cay
Spicy & Sour Seafood Hot Pot
6/ Rau Câu Trái Cây
Aga Aga with Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 8: 2.730.000 VNĐ
1/ Bát Bửu Thịt Nguội
Eight Kinds of Jambon
2/ Gà Ta Quay Lu Xôi Chiên
Roast Chicken in Big Jar with Sticky Rice
3/ Đậu Hũ Trung Hoa
China Tofu
4/ Cá Điêu Hồng Hấp Hồng Kông
Steamed “Dieu Hong” Fish with “Hong Kong” Style
5/ Lẩu Nấm
Mixed Mushrooms Hot Pot
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruit

• SET MENU 9: 2.755.000 VNĐ
1/ Súp Hải Sản
Seafood Soup
2/ Bò Cuộn Phô Mai
Wrapped Beef with Cheese
3/ Suờn Heo Quay Lu
Roast Pork Ribs in Big Jar
4/ Gà Ta Hấp Muối
Steamed Chicken with Salt
5/ Lẩu Cá Chép Nấu Riêu
Carp Hot Pot with Vegetables & Tomato
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 10: 2.800.000 VNĐ
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Mực Sữa Chiên Nước Mắm
Deep – Fried “Milk – Squid” with Fish Sauce
3/ Gà Ta Nướng Mè & Mật Ong
Grilled Chicken with Sesame & Honey
4/ Cá ÐĐiêu Hồng Hấp Tàu Xì
Steamed “Dieu Hong” Fish with Kicap Sauce
5/ Lẩu Đặc Sản Dinh Dưỡng Quá Ngon
Special Nutrition Hot Pot with “Qua Ngon” Style
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 11: 2.805.000 VNĐ
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Gà Ta Quay Lu Xôi Chiên
Roast Chicken in Big Jar with Sticky Rice
3/ Rau Luộc Thập Cẩm Kho Quẹt
Boiled Vegetables with Fish Sauce, Sugar & Pepper
4/ Bò Sốt Tiêu Xanh Bánh Mì
Beef Steak with Green Pepper Sauce and Bread
5/ Lẩu Thái
“Thailand” Hot Pot
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 12: 2.905.000 VNĐ
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Sườn Heo Nướng Táo Đỏ
Grilled Pork Ribs with Red Apple
3/ Vịt Quay Tứ Xuyên Bánh Bao Chiên
Roast Duck with “Tu Xuyen” Style and Dumplings
4/ Cá Điêu Hồng Hấp Hồng Kông
Steamed “Dieu Hong” Fish with “Hong Kong” Style
5/ Lẩu Thái
“Thailand” Hot Pot
6/ Rau Câu Trái Cây
Aga Aga with Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 13: 2.910.000 VNĐ
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Sườn Non Quay Lu Xôi Chiên
Roast Young Ribs in Big Jar and Sticky Rice
3/ Cá Điêu Hồng Hấp Tam Tơ
Steamed “Dieu Hong” Fish with Kicap Sauce
4/ Thỏ Rô Ti Bánh Mì
Stewed Rabbit with Curry & Coconut Juice
5/ Lẩu Đặc Sản Dinh Dưỡng Quá Ngon
Special Nutrition Hot Pot with “Qua Ngon” Style
6/ PannaCotta Dâu
Strawberry Pannacotta

• SET MENU 14: 2.920.000 VNĐ
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Heo Sữa Nướng Giả Chồn (1/2 Con)
Grilled Milk Pig
3/ Cá Điêu Hồng Sốt Chua Ngọt
Fried “Dieu Hong” Fish with Sweet and Sour sauce
4/ Gà Ta Nấu Pate Bánh Mì
Braised Chicken with Pate and Bread
5/ Lẩu Thái
Thai Hot Pot
6/ Chè Ngũ Quả
Five Fruits Sweet Soup

• SET MENU 15: 3.370.000 VNĐ
1/ Khai Vị 4 Món
“4” Appetizers
2/ Heo Sữa Nướng Giả Chồn
Grilled Milk Pig
3/ Thỏ Rô Ti Bánh Mì
Roasted Rabbit with Curry & Coconut Juice and Bread
4/ Lẩu Đặc Sản Dinh Dưỡng “Quá Ngon”
Special Nutrition Hot Pot with “Qua Ngon” Style
5/ Rau Câu Trái Cây
Aga Aga with Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 16: Price by time
1/ Gỏi Xoài Tôm Khô Cá Sặc, Cá Dứa
Mango Salad with Dried Fish
2/ Đậu Hũ Trung Hoa
China Tofu
3/ Gà Ta Hấp Muối
Steamed Chicken with Salt
4/ Bò Nấu Lagu Bánh Mì
Beef Steak Ragu and Bread
5/ Lẩu Tôm
Shrimps Hot Pot
6/ Chè Hạt Sen Nhãn Nhục

• SET MENU 17: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Cá Tầm Nướng Muối Ớt
Grilled Sterlet Sturgeon Fish with Chili & Salt
3/ Bò Nấu Sữa Bánh Mì
Braised Beef with Milk and Bread
4/ Lẩu Tôm Tứ Xuyên
“Tu Xuyen” Shrimps Hot Pot
5/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 18: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Gà Ta Quay Lu Xôi Chiên
Roast Chicken in Big Jar & Sticky Rice
3/ Tôm Sú Cà Ri Bánh Mì
Stir-fried Tiger – Prawn with Curry and Bread
4/ Lẩu Nấm
Mixed Mushrooms Hot Pot
5/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 19: Price by time
1/ Súp Hải Sản
Seafood Soup
2/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
3/ Gà Ta Quay Lu Bánh Bao Chiên
Roast Chicken in Big Jar & Sticky Dumplings
4/ Cua Lột Chiên Cốm
Fried Soft – Shelled Crab with Green Rice Flakes
5/ Lẩu Hải Sản Chua Cay
Spicy & Sour Seafood Hot Pot
6/ Pannacotta Dâu
Strawberry Pannacotta

• SET MENU 20: Price by time
1/ Gỏi Gà Xé Phay
Milling Shredded Chicken Salad
2/ Tôm Sú Nướng Muối Ớt
Grilled Tiger – Prawn with Chili and Salt
3/ Thỏ Rô Ti Bánh Mì
Roasted Rabbit with Curry & Coconut Juice and Bread
4/ Lẩu Đặc Sản Dinh Dưỡng Quá Ngon
Special Nutrition Hot Pot with “Qua Ngon” Style
5/ Chè Ngũ Quả
Five Fruits Sweet Soup

• SET MENU 21: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Vịt Quay Lu Bánh Bao Chiên
Roast Duck in Big Jar with Dumplings
3/ Tôm Sú Hấp Nước Dừa
Steamed Tiger – Prawn with Coconut Juice
4/ Lẩu Đặc Sản Dinh Dưỡng Quá Ngon
Special Nutrition Hot Pot with “Qua Ngon” Style
5/ Rau Câu Trái Cây
Aga Aga with Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 22: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Heo Sữa Quay Bánh Bao
Roast Milk Pig with Dumplings
3/ Tôm Sú Hấp Nước Dừa
Steamed Tiger – Prawn with Coconut Juice
4/ Lẩu Gà Nấu Nấm
Chicken Hot Pot with Mushrooms
5/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 23: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Cá Lóc Nướng Trui Cuốn Bánh Tráng
Grilled Snakehead Fish Served with Rice Papper &
Vegetables
3/ Tôm Sú Ủ Giấy Bạc
Braised Tiger – Prawn with Tinfoil
4/ Lẩu Đặc Sản Dinh Dưỡng Quá Ngon
Special Nutrition Hot Pot with “Qua Ngon” Style
5/ Rau Câu Trái Cây
Aga Aga with Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 24: Price by time
1/ Súp Hải Sản
Seafood Soup
2/ Gỏi Bò Tắc Non Cà Pháo
Beef Salad with Young Lemon & White Eggplant
3/ Sườn Chìa Nướng Kiểu Quá Ngon
Grilled BBQ Pork Ribs with “Qua Ngon” Style
4/ Tôm Sú Rang Me
Tiger – Prawn with Tamarind Sauce
5/ Lẩu Cá Lăng Nấu Thái
Spicy & Sour Lentil Fish with “Thailand” Style
6/ Chè Ngũ Quả
Five Fruits Sweet Soup

• SET MENU 25: Price by time
1/ Súp Cua

Crab Meat Soup

2/ Chả Giò Cá Lóc
Snakehead Fish Spring Rolls
3/ Tôm Sú Ủ Giấy Bạc
Braised Tiger – Prawn with Tin Foil
4/ Bồ Câu Quay Lu Xôi Chiên
Roast Pigeon in Big Jar with Sticky Rice
5/ Lẩu Nấm
Mixed Mushrooms Hot Pot
6/ Rau Câu Trái Cây
Aga Aga with Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 26: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Tôm Sú Nướng Muối Ớt
Grilled Tiger – Prawn with Chili and Salt
3/ Cá Chim Hấp Trắng Hồng Kông
Steamed Pomfret Fish with “Hong Kong” Style
4/ Bò Cuộn Sả Cây
Wrapped Beef with Lemon-grass
5/ Lẩu Đặc Sản Dinh Dưỡng Quá Ngon
Special Nutrition Hot Pot with “Qua Ngon” Style
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 27: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Cá Lăng Nướng Muối Ớt
Grilled Lentil Fish with Chili & Salt
3/ Bò Sốt Tiêu Xanh Bánh Mì
Beef Steak with Green Pepper Sauce & Bread
4/ Lẩu Hải Sản Chua Cay
Spicy & Sour Seafood Hot Pot
5/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 28: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Sườn Heo Quay Lu
Roast Pork Ribs in Big Jar
3/ Bò Sốt Tiêu Xanh Bánh Mì
Beef Steak with Green Pepper Sauce & Bread
4/ Lẩu Cá Mú Đen Nấu Ngót
Black Grouper Fish with Tomato & Vegetables Hot Pot
5/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 29: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Mực Sữa Chiên Nước Mắm
Deep-fried Milk Squid with Fish Sauce
3/ Sườn Chìa Nướng Muối Ớt
Grilled Pork Ribs with Chili & Salt
4/ Gà Ta Hấp Nước Mắm Nhĩ Xôi Hạt Sen
Steamed Chicken with Fish Sauce & Lotus Seed Sticky Rice
5/ Cá Lăng Nấu Măng Chua
Lentil Fish with Sour Bamboo Shoots Hot Pot
6/ Rau Câu Trái Cây
Aga Aga with Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 30: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Gà Ta Quay Lu Xôi Chiên
Roast Chicken in Big Jar with Sticky Rice
3/ Cá Bống Mú Sốt XO
Steamed Grouper Fish with XO Sauce
4/ Lẩu Đặc Sản Dinh Dưỡng Quá Ngon
Special Nutrition Hot Pot with “Qua Ngon” Style
5/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 31: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Cá Bớp Hấp Hồng Kông
Steamed Cobia Fish with “Hong Kong” Style
3/ Miến Xào Cua
Stir-fried Vermicelli with Crab Meat
4/ Lẩu Đặc Sản Dinh Dưỡng Quá Ngon
Special Nutrition Hot Pot with “Qua Ngon” Style
5/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 32: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Cá Tầm 2 Món:
Sterlet Sturgeon Fish:
+ Nướng Muối Ớt
Grilled with Chili & Salt
+ Lẩu Măng Chua
Hot Pot with Sour Bamboo Shoots
3/ Bò Sốt Tiêu Xanh Bánh Mì
Beef Steak with Green Pepper Sauce & Bread
4/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 33: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
Roast Ethnic Pig in Big Jar
3/ Tôm Sú Chiên Sốt Mayonnaise
Fried Tiger – Prawn with Mayonnaise Sauce
4/ Cá Điêu Hồng Hấp Hồng Kông
Steamed “Dieu Hong” Fish with “Hong Kong” Style
5/ Lẩu Nấm
Mixed Mushrooms Hot Pot
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 34: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
Roast Ethnic Pig in Big Jar
3/ Tôm Sú Cà Ri Bánh Mì
Stir-fried Tiger – Prawn with Curry & Bread
4/ Lẩu Cá Bớp Nấu Măng Chua
Cobia Fish with Sour Bamboo Shoots Hot Pot
5/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 35: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt 3 Món:
Ethnic Pig:
+ Lòng Dồi
Made Sausage
+ Quay Lu
Roast Ethnic Pig in Big Jar
+ Lẩu Xáo Măng
Sour Bamboo Shoots Hot Pot
3/ Tôm Sú Hấp Nước Dừa
Steamed Tiger – Prawn with Coconut Juice
4/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 36: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Bò Cuộn Phô Mai
Wrapped Beef with Cheese
3/ Nhím Xào Lăn Bánh Mì
Stir-fried Hegdehog with Curry & Bread
4/ Lẩu Cá Bớp Nấu Măng Chua
Cobia Fish with Sour Bamboo Shoots Hot Pot
5/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 37: Price by time
1/ Gỏi Bò Tắc Non Cà Pháo
Beef Salad with Young Lemon & White Eggplant
2/ Cá Lăng 2 Món:
Lentil Fish:
+ Nướng Muối Ớt
Grilled with Chili & Salt
+ Lẩu Măng Chua
Sour Bamboo Shoots Hot Pot
3/ Tôm Sú Hấp Nước Dừa
Steamed Tiger – Prawn with Coconut Juice
4/ Bò Nấu Lagu Bánh Mì
Beef Steak Ragu & Bread
5/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 38: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Bò Nướng Ngũ Vị
Grilled Beef with Five Tastes
3/ Tôm Sú Hoàng Kim
Fried Shrimps with Salty Duck Eggs
4/ Gà Ta Hấp Cải Bẹ Xanh và Nấm Đông Cô
Steamed Chicken with Green Mustard & Black Mushroom
5/ Lẩu Cá Tầm Nấu Măng Chua
Sterlet Sturgeon Fish with Sour Bamboo Shoots Hot Pot
6/ Rau Câu Trái Cây
Aga Aga with Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 39: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Tôm Sú Nướng Muối Ớt
Grilled Tiger – Prawn with Chili & Salt
3/ Gà Ta Hấp Cải Bẹ Xanh Và Nấm Đông Cô
Steamed Chicken with Green Mustard & Black Mushroom
4/ Thỏ Nấu Rượu Vang Bánh Mì
Rabbit with Wine & Bread
5/ Lẩu Cá Mú Đen Nấu Măng Chua
Black Grouper Fish with Sour Bamboo Shoots Hot Pot
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 40: Price by time
1/ Súp Hải Sản
Seafood Soup
2/ Giò Heo Muối Chiên Giòn
Deep-fried Pork Leg with Salt Sauce
3/ Gà Ta Quay Lu Xôi Chiên
Roast Chicken in Big Jar with Sticky Rice
4/ Cá Bớp Hấp Xì Dầu
Steamed Cobia Fish with Kicap Sauce
5/ Bún Gạo Xào Singapore
Fried Vermicelli Recipe with “Singapore” Style
6/ Pannacotta Dâu
Strawberry Pannacotta

• SET MENU 41: Price by time
1/ Khai Vị 4 Món
“4” Appetizers
2/ Sườn Heo Quay Lu
Roast Pork Ribs in Big Jar
3/ Cá Mú Đen Hấp Triều Châu
Steamed Black Grouper Fish with “Trieu Chau” Style
4/ Thỏ Nấu Rượu Vang Bánh Mì
Steamed Rabbit with Wine & Bread
5/ Gà Ta Tiềm Ớt Hiểm Mì Gói
Braised Chicken with Bird’s Chili & Instant Noodles
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 42: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Cá Tầm Nướng Muối Ớt
Grilled Sterlet Sturgeon Fish with Chili & Salt
3/ Tôm Sú Rang Muối Hồng Kông
Sautéed Tiger – Prawn with Salt “Hong Kong” Style
4/ Gà Ta Hấp Cải Bẹ Xanh và Nấm Đông Cô
Steamed Chicken with Green Mustard & Black Mushroom
5/ Lẩu Hải Sản Chua Cay
Spicy Sour Seafood Hot Pot
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 43: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
Roast Ethnic Pig in Big Jar
3/ Tôm Sú Rang Muối Hồng Kông
Sautéed Tiger – Prawn with Salt “Hong Kong” Style
4/ Bò Sốt Tiêu Xanh Bánh Mì
Beef Steak with Green Pepper Sauce & Bread
5/ Lẩu Hải Sản Chua Cay
Spicy & Sour Seafood Hot Pot
6/ Rau Câu Trái Cây
Aga Aga with Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 44: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Cá Tầm Nướng Muối Ớt
Grilled Sterlet Sturgeon Fish with Chili & Salt
3/ Vịt Quay Lu Bánh Bao Chiên
Roast Duck in Big Jar with Dumplings
4/ Gà Ta Hấp Mắm Nhĩ Xôi Hạt Sen
Steamed Chicken with Fish Sauce & Lotus Seed Sticky Rice
5/ Lẩu Cua Đồng
Field Crab Hot Pot
6/ Rau Câu Trái Cây
Aga Aga with Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 45: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
Roast Ethnic Pig in Big Jar
3/ Cá Sapa Nướng Tỏi Salad
Grilled Sapa Fishw with Garlic & Salad
4/ Gà Ta Hấp Mắm Nhĩ Xôi Hạt Sen
Steamed Chicken with Fish Sauce & Lotus Seed Sticky Rice
5/ Lẩu Đặc Sản Dinh Dưỡng Quá Ngon
Special Nutrition Hot Pot with “Qua Ngon” Style
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 46: Price by time
1/ Cá Tầm 2 Món:
Sterlet Sturgeon Fish:
+ Súp Sụn
Soup
+ Lẩu Măng Chua
Sour Bamboo Shoots Hot Pot
2/ Bò Lúc Lắc Khoai Tây Chiên
Diced Beef Sautéed with French Fried
3/ Gà Ta Quay Lu Xôi Chiên
Roast Chicken in Big Jar with Sticky Rice
4/ Tôm Sú Hấp Bia
Steamed Shrimps with Beer
5/ Rau Câu Trái Cây
Aga Aga with Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 47: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Gà Ta Quay Lu Xôi Chiên
Roast Chicken in Big Jar with Sticky Rice
3/ Tôm Sú Nướng Muối Ớt
Grilled Tiger – Prawn with Chili & Salt
4/ Cá Bống Mú Sốt XO
Stir-fried Grouper Fish with XO Sauce
5/ Lẩu Thái
“Thailan” Hot Pot
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 48: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
Roast Ethnic Pig in Big Jar
3/ Cá Tầm Nướng Muối Ớt
Grilled Sterlet Sturgeon Fish with Chili & Salt
4/ Gà Ta Hấp Cải Bẹ Xanh Và Nấm Đông Cô
Steamed Chicken with Green Mustard & Black Mushroom
5/ Lẩu Nấm
Mixed Mushrooms Hot Pot
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 49: Price by time
1/ Súp Cua
Crab Meat Soup
2/ Gỏi Ốc Đỏ
Red Snail Salad
2/ Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
Roast Ethnic Pig in Big Jar
4/ Cá Chình Xào Lăn Bánh Mì
Stir-fried Eel-fish with Curry & Bread
5/ Cơm Chiên Cá Mặn
Fried Rice with Salted Dried Fish
6/ Chè Hạt Sen Nhãn Nhục
Lotus & Longans Seeds Sweet Soup

• SET MENU 50: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
Roast Ethnic Pig in Big Jar
3/ Tôm Sú Sauna
Grilled Tiger – Prawn with “Sauna” Style
4/ Cá Mú Đen Hấp Hồng Kông
Steamed Black Grouper Fish with “Hong Kong” Style
5/ Lẩu Nấm
Mixed Mushrooms Hot Pot
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 51: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
Roast Ethnic Pig in Big Jar
3/ Tôm Sú Sauna
Steamed Tiger – Prawn with “Sauna” Style
4/ Cá Bớp Cà Ri Bánh Mì
Stir-fried Cobia Fish with Curry & Bread
5/ Lẩu Nấm
Mixed Mushrooms Hot Pot
6/ Rau Câu Trái Cây
Aga Aga with Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 52: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt 3 Món:
Ethnic Pig:
+ Lòng Dồi (Made Sausage)
+ Quay Lu (Roast Ethnic Pig in Big Jar)
+ Lẩu Xáo Măng (Hot Pot with Sour Bamboo Shoots)
3/ Nhím 2 Món:
Hedgehog:
+ Hấp
Steamed
+ Xào Lăn
Stir-fired with Curry
4/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 53: Price by time
1/ Khai Vị 2 Món
“2” Appetizers
2/ Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
Roast Ethnic Pig in Big Jar
3/ Tôm Sú Sauna
Grilled Tiger – Prawn with “Sauna” Style
4/ Cá Mú Nghệ Hấp Kỳ Lân
Steamed Grouper Fish with “Ky Lan” Style
5/ Lẩu Cua Đồng
Field Crab Hot Pot
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 54: Price by time
1/ Súp Cua
Crab Meat Soup
2/ Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt
Lotus Stem Salad with Shrimps & Pork
3/ Tôm Càng Nướng Phô Mai
Grilled King – Prawn with Cheese
4/ Cá Mú Nghệ Hấp Hồng Kông
Steamed Grouper Fish with “Hong Kong” Style
5/ Lẩu Gà Nòi Hầm Sả
Braised Chicken with Lemon-Grass Hot Pot
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 55: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
Roast Ethnic Pig in Big Jar
3/ Tôm Sú Hấp Nước Dừa
Steamed Tiger – Prawn with Coconut Juice
4/ Lẩu Cá Mú Nghệ Nấu Măng Chua
Grouper Fish with Sour Bamboo Shoots Hot Pot
5/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 56: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Tôm Sú Rang Muối Hồng Kông
Sautéed Tiger – Prawn with Salt with “Hong Kong” Style
3/ Cá Bớp Hấp Kỳ Lân
Steamed Cobia Fish with “Ky Lan” Style
4/ Gà Đông Tảo 2 Món:
Dong Tao Chicken:
+ Xào Khói
Stir-fried with Smoke
+ Hầm Sả
Braised with Lemon-Grass
5/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 57: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Gà Ta Quay Lu Xôi Chiên
Roast Chicken in Big Jar with Sticky Rice
3/ Ba Ba Rang Muối Hồng Kông
Grilled Crab – Nail with “Hong Kong” Style
4/ Tôm Càng Cà Ri Bánh Mì
Stir-fried King – Prawn with Curry & Bread
5/ Lẩu Cá Bớp Nấu Măng Chua
Cobia Fish with Sour Bamboo Shoots Hot Pot
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 58: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Tôm Sú Nướng Muối Ớt
Grilled Tiger – Prawn with Chili & Salt
3/ Gà Đông Tảo 2 Món:
Dong Tao Chicken:
+ Xào Khói
Stir-fried with Smoke
+ Hầm Sả
Braised with Lemon-grass
4/ Cá Bớp Hấp Kỳ Lân
Steamed Cobia Fish with “Ky Lan” Style
5/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 59: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
Roast Ethnic Pig in Big Jar
3/ Tôm Sú Sauna
Grilled Tiger – Prawn with “Sauna” Style
4/ Cá Mú Nghệ Hấp Hồng Kông
Steamed Grouper Fish with “Hong Kong” Style
5/ Lẩu Cua Đồng
Field Crab Hot Pot
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

• SET MENU 60: Price by time
1/ Khai Vị 3 Món
“3” Appetizers
2/ Tôm Sú Nướng Muối Ớt
Grilled Tiger – Prawn with Chili & Salt
3/ Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
Roast Ethnic Pig in Big Jar
4/ Cá Bống Mú Sốt XO
Steamed Grouper Fish with XO Sauce
5/ Lẩu Gà Nòi Hầm Sả
Braised Chicken with Lemon-Grass Hot Pot
6/ Trái Cây Thập Cẩm
Mixed Fresh Fruits

Note:
– 1 table / 10 persons
– Unit price dinner menu can range up to 10% of current unit prices according to market volatility.