Depending on each party’s needs, Qua Ngon Restaurant will help you choose a suitable party menu in the list of diversified and appetizing party menus available at the restaurant. The following are some party menus for reference:

• SET MENU 1: 2.615.000 VNĐ

1. Súp Bắp Cua
(Crab Meat & Corn Soup)
2. Sườn Heo Quay Lu
(Roast Pork Ribs in Big Jar)
3. Gà Hấp Mắm Nhĩ – Xôi Hạt Sen
(Steamed Chicken with Fish Sauce & Lotus Seed Sticky Rice)
4. Lẩu Thái
(Thai’s Hot Pot)
5. Trái Cây Dưa Hấu
(Watermelon Fresh Fruit)

• SET MENU 2: 2.681.000  VNĐ
1. Súp Cua
(Crab Meat Soup)
2. Sườn Heo Quay Lu – Xôi Chiên
(Roast Young Ribs in Big Jar and Sticky Rice)
3. Cá Tai Tượng Chiên Xù – Cuốn Bánh Tráng
(Deep – Fried “Elephant – Ear” Fish)
4. Lẩu Nấm
(Mixed Mushrooms Hot Pot)
5. Trái Cây Thập Cẩm
(Mixed Fresh Fruits)

• SET MENU 3: 2.926.000  VNĐ

1. Khai Vị 3 Món:
(“3” Appetizers)
o Gỏi Bò Quá Ngon
Qua Ngon” Beef Salad With Vegetables
o Chả Giò Hải Sản
(Fried Spring Rolls with Seafood)
o Mực Chiên Giòn
(Deep-fried Squids)
2. Cá Điêu Hồng Nướng Muối Ớt
(Grilled “Dieu Hong” Fish with Chili & Salt)
3. Thỏ Rô Ti – Bánh Mì
(Stewed Rabbit with Curry & Bread)
4. Lẩu Cua Đồng
(Field Crab Hot Pot)
5. Chè Hạt Sen Nhãn Nhục
(Lotus and Longans Seeds Sweet Soup)

• SET MENU 4: 3.016.000  VNĐ
1. Khai Vị 3 Món:
(“3” Appetizers)
o Gỏi Củ Hủ Dừa Tôm Thịt
(Bad Old Coconut Salad with Shrimp and Pork)
o Chả Giò Quá Ngon
Fried Spring Rolls “Qua Ngon” Style
o Mực Sữa Chiên Nước Mắm
(Deep-fried “Milk Squids” with Fish Sauce)
2. Vịt Quay Lu – Bánh Bao
(Roast Duck in Big Jar with Dumplings)
3. Cá Điêu Hồng Hấp Hongkong
(Steamed “Dieu Hong” Fish with “Hong Kong” Style)
4. Lẩu Nấm
(Mixed Mushrooms Hot Pot)
5. Rau Câu Trái Cây
(Aga Aga with Mixed Fresh Fruits)

• SET MENU 5: 3.100.000  VNĐ
1. Khai Vị 4 Món:
(“4” Appetizers)
o Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt
(Lotus Stem with Prawn & Pork Meat Salad)
o Chả Giò Hải Sản
(Fried Spring Rolls with Seafood)
o Thác Lác Chiên Cốm
Fried Lean-fish with Green Rice Flakes
o Mực Chiên Giòn
(Deep-fried Squids)
2. Heo Sữa Quay – Bánh Bao (1/2 con)
(Roast Milk Pork in Big Jar and Dumplings)
3. Cá Lóc Hấp Cuốn Bánh Tráng
(Steamed Snakehead Fish Served with Rice Papers & Vegetables)
4. Lẩu Gà Nấu Nấm
(Chicken Hot Pot with Mushrooms)
5. Rau Câu Bánh Plan
(Aga Aga with Crème Caramel)

• SET MENU 6: 3.418.000 VNĐ
1. Khai Vị 3 Món:
(“3” Appetizers)
o Gỏi Bò Quá Ngon
Qua Ngon” Beef Salad With Vegetables
o Chả Giò Hải Sản
(Fried Spring Rolls with Seafood)
o Mực Chiên Giòn
(Deep-fried Squids)
2. Cá Điêu Hồng Nướng Muối Ớt
(Grilled “Dieu Hong” Fish with Chili & Salt)
3. Thỏ Rô Ti – Bánh Mì
(Stewed Rabbit with Curry & Bread)
4. Lẩu Cua Đồng
(Field Crab Hot Pot)
5. Chè Hạt Sen Nhãn Nhục
(Lotus and Longans Seeds Sweet Soup)

• SET MENU 7: Price by time
1. Súp Cua
(Crab Meat Soup)
2. Mực Chiên Giòn
(Deep-fried Squids)
3. Sườn Heo Quay Lu – Xôi Chiên
(Roast Young Ribs in Big Jar and Sticky Rice)
4. Tôm Sú Rang Muối Hongkong
(Sautéed Tiger – Prawn with Salt, “Hong Kong” Style)
5. Lẩu Cá Tầm Nấu Măng Chua
Sterlet Sturgeon Fish Hot Pot with Sour Bamboo Shoots
6. Trái Cây Thập Cẩm
(Mixed Fresh Fruits)

• SET MENU 8: Price by time
1. Khai Vị 3 Món:
(“3” Appetizers)
o Gỏi Bò Quá Ngon
“Qua Ngon” Beef Salad With Vegetables
o Chả Giò Hải Sản
(Fried Spring Rolls with Seafood)
o Mực Sữa Chiên Nước Mắm
(Deep-fried “Milk Squids” with Fish Sauce)
2. Gà Ta Quay Lu – Xôi Chiên
(Roast Chicken in Big Jar with Sticky Rice)
3. Tôm Sú Nấu Cà Ri – Bánh Mì
(Stir-fried Tiger – Prawn with Curry and Bread)
4. Lẩu Cá Mú Đen Nấu Ngót
Grouper – Fish Hot Pot with Tomatoes & Vegetables
5. Chè Hạt Sen Nhãn Nhục
(Lotus and Longans Seeds Sweet Soup)

• SET MENU 9: Price by time
1. Khai Vị 3 Món:
(“3” Appetizers)
o Gỏi Củ Hủ Dừa Tôm Thịt
(Bad Old Coconut Salad with Shrimp and Pork)
o Chả Giò Hải Sản
(Fried Spring Rolls with Seafood)
o Mực Chiên Giòn
(Deep-fried Squids)
2. Gà Ta Quay Lu – Xôi Chiên
(Roast Chicken in Big Jar with Sticky Rice)
3. Cá Mú Đen Hấp Cuốn Bánh Tráng
(Grouper – Fish Served with Rice Papers & Vegetables)
4. Lẩu Tôm Sú Nấu Thái
(Tiger – Prawn Thai’s Hot Pot)
5. Nho Mỹ
American Grape

• SET MENU 10: Price by time
1. Khai Vị 3 Món:
(“3” Appetizers)
o Gỏi Củ Hủ Dừa Tôm Thịt
(Bad Old Coconut Salad with Shrimp and Pork)
o Chả Giò Quá Ngon
Fried Spring Rolls “Qua Ngon” Style
o Thác Lác Chiên Cốm
Fried Lean-fish with Green Rice Flakes
2. Tôm Sú Nướng Muối Ớt
(Grilled Tiger – Prawn with Chili & Salt)
3. Gà Ta Hấp Mắm Nhỉ – Xôi Hạt Sen
(Steamed Chicken with Fish Sauce & Lotus Seed Sticky Rice)
4. Lẩu Cua Thịt Nấu Thái
(Crab Thai’s Hot Pot)
5. Rau Câu Bánh Plan
(Aga Aga with Crème Caramel)

• SET MENU 11: Price by time
1. Khai Vị 3 Món:
(“3” Appetizers)
o Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt
(Lotus Stem with Prawn & Pork Meat Salad)
o Chả Giò Hải Sản
(Fried Spring Rolls with Seafood)
o Mực Chiên Giòn
(Deep-fried Squids)
2. Cá Tầm Nướng Nuối Ớt
(Grilled Sterlet Sturgeon Fish with Chili & Salt)
3. Bò Nấu Tỏi – Bánh Mì
(Beef Steak with Garlic and Bread)
4. Lẩu Hải Sản Chua Cay
(Spicy & Sour Seafood Hot Pot)
5. Rau Câu Trái Cây
(Aga Aga with Mixed Fresh Fruits)

• SET MENU 12: Price by time
1. Gà Đông Tảo 2 Món :
o Lòng Da Thịt Tái Chanh
o Lẩu Hầm Sả
2. Sườn Heo Quay Lu
(Roast Pork Ribs in Big Jar)
3. Tôm Sú Hấp Bia
(Steamed Shrimps with Beer)
4. Cá Tầm Nướng Muối Ớt
(Grilled Sterlet Sturgeon Fish with Chili & Salt)
5. Trái Cây Thập Cẩm
(Mixed Fresh Fruits)

• SET MENU 13: Price by time
1. Khai Vị 3 Món:
(“3” Appetizers)
o Gỏi Bò Quá Ngon
“Qua Ngon” Beef Salad With Vegetables
o Chả Giò Hải Sản
(Fried Spring Rolls with Seafood)
o Mực Sữa Chiên Nước Mắm
(Deep-fried “Milk Squids” with Fish Sauce)
2. Bồ Câu Quay Lu – Xôi Chiên
(Roasted Pigeons with Sticky Rice)
3. Tôm Sú Nấu Cà Ri – Bánh Mì
(Stir-fried Tiger – Prawn with Curry and Bread)
4. Lẩu Cá Bớp Nấu Măng Chua
Cobia Fish Hot Pot with Sour Bamboo Shoots
5. Trái Cây Bưởi
Pomelo

• SET MENU 14: Price by time
1. Súp Bắp Cua
(Crab Meat & Corn Soup)
2. Gà Ta Nướng Mật Ong
(Grilled Chicken with Sesame and Honey)
3. Tôm Sú Rang Muối Hongkong
(Sautéed Tiger – Prawn with Salt, “Hong Kong” Style)
4. Cá Mú Đen Hấp Xì Dầu
Steamed Grouper – Fish with Kicap
5. Cơm Chiên Hải Sản
(Seafood Fried Rice)
6. Trái Cây Dưa Hấu
(Watermelon Fresh Fruit)

• SET MENU 15: Price by time

1. Khai Vị 3 Món :
(“3” Appetizers)
o Gỏi Bò Tắc Non Cà Pháo
(Beef Salad with Young Lemon & White Eggplant)
o Chả Giò Quá Ngon
Fried Spring Rolls “Qua Ngon” Style
o Mực Chiên Giòn
(Deep-fried Squids)
2. Tôm Sú Hoàng Kim
(Sautéed Tiger – Prawn with Salt, “Hong Kong” Style)
3. Cá Mú Đen Hấp Hongkong
(Steamed Grouper Fish with “Hong Kong” Style)
4. Heo Tộc 3 Món:
(Ethnic Pig)
o Lòng Dồi
Made Sausage
o Quay Lu
Roast Pig in Big Jar
o Nấu Khoai Sọ
5. Rau Câu Trái Cây
(Aga Aga with Mixed Fresh Fruits)

• SET MENU 16: Price by time
1. Khai Vị 3 Món :
(“3” Appetizers)
o Gỏi Củ Hủ Dừa Tôm Thịt
(Bad Old Coconut Salad with Seafood)
o Chả Giò Hải Sản
(Fried Spring Rolls with Seafood)
o Mực Chiên Giòn
(Deep-fried Squids)
2. Gà Ta Quay Lu – Xôi Chiên
(Roast Chicken in Big Jar with Sticky Rice)
3. Tôm Sú Nấu Cà Ri – Bánh Mì
(Stir-fried Tiger – Prawn with Curry and Bread)
4. Lẩu Cá Chình Nấu Măng Chua
Eel – Fish Hot Pot with Sour Bamboo Shoots
5. Rau Câu Trái Cây
(Aga Aga with Mixed Fresh Fruits)

• SET MENU 17: Price by time
1. Khai Vị 3 Món :
(“3” Appetizers)
o Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt
(Lotus Stem with Prawn & Pork Meat Salad)
o Chả Giò Hải Sản
(Fried Spring Rolls with Seafood)
o Mực Sữa Chiên Nước Mắm
(Deep-fried “Milk Squids” with Fish Sauce)
2. Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
Roast Ethnic Pig in Big Jar
3. Tôm Sú Hoàng Kim
Sauteùed Tiger – Prawn with Salty Duck Eggs
4. Gà Ta Hấp Cải Bẹ Xanh Nấm Đông Cô
(Steamed Chicken with Green Mustard and Black Mushrooms)
5. Lẩu Cá Tầm Nấu Măng Chua
Sterlet Sturgeon Fish Hot Pot with Sour Bamboo Shoots
6. Trái Cây Thập Cẩm
(Mixed Fresh Fruits)

• SET MENU 18: Price by time

1. Khai Vị 4 Món :
(“4” Appetizers)
o Gỏi Bò Quá Ngon
“Qua Ngon” Beef Salad With Vegetables
o Chả Giò Hải Sản
(Fried Spring Rolls with Seafood)
o Mực Sữa Chiên Nước Mắm
(Deep-fried “Milk Squids” with Fish Sauce)
o Thác Lác Chiên Cốm
Fried Lean-fish with Green Rice Flakes
2. Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
Roast Ethnic Pig in Big Jar
3. Cá Bớp Hấp Cuốn Bánh Tráng
Steamed Grouper Wrapped with Rice Paper
4. Lẩu Gà Ta Nấu Giang
Chicken Hot Pot with Viet Nam Leaves
5. Rau Câu Bánh Plan
(Aga Aga with Crème Caramel)

• SET MENU 19: Price by time

1. Khai Vị 3 Món :
(“3” Appetizers)
o Gỏi Bò Bóp Thấu
(Beef Salad with Vegetables in Spicy Sauce)
o Chả Giò Hải Sản
(Fried Spring Rolls with Seafood)
o Mực Chiên Giòn
(Deep-fried Squids)
2. Tôm Càng Nướng
Grilled Crayfish
3. Cá Chim Trắng Hấp Hongkong
(Steamed Pomfret Fish with “Hong Kong” Style)
4. Heo Tộc 3 Món
3 Pork Pigs
o Lòng Dồi
Made Sausage
o Quay Lu
Roast Pig in Big Jar
o Xáo Măng
Bamboo Shoots soup with Pig
5. Trái Cây Dưa Hấu
(Watermelon Fresh Fruit)

• SET MENU 20: Price by time
1. Gỏi Ốc Vòi Voi
Salad with Snail
2. Vịt Quay Lu – Bánh Bao
(Roast Duck in Big Jar with Dumplings)
3. Tôm Càng Nấu Cà Ri – Bánh Mì
(Stir-fried Tiger – Prawn with Curry and Bread)
4. Lẩu Cá Bớp Nấu Măng Chua
Cobia Fish Hot Pot with Sour Bamboo Shoots
5. Chè Hạt Sen Nhãn Nhục
(Lotus and Longans Seeds Sweet Soup)

• SET MENU 21: Price by time
1. Gà Đông Tảo 2 Món :
Dong Tao Chicken 2 Dishes
o Lòng Da Thịt Tái Chanh
The Skin of Lemon
o Lẩu Hầm Sả
Stew Lemongrass Hotpot
2. Sườn Heo Nướng Táo Đỏ
(Grilled Pork Spareribs with Chili & Salt)
3. Tôm Sú Rang Muối Hongkong
(Sautéed Tiger – Prawn with Salt, “Hong Kong” Style)
4. Cá Mú Đen Hấp Tàu Xì
Steamed Grouper – Fish with Kicap
5. Chè Long Nhãn
(Dried Longans Sweet Soup)

• SET MENU 22: Price by time

1. Khai Vị 3 Món :
(“3” Appetizers)
o Gỏi Củ Hủ Dừa Tôm Thịt
(Bad Old Coconut Salad with Seafood)
o Chả Giò Hải Sản
(Fried Spring Rolls with Seafood)
o Thác Lác Chiên Cốm
Fried Lean-fish with Green Rice Flakes
2. Tôm Càng Rang Muối Hongkong
(Sautéed Tiger – Prawn with Salt, “Hong Kong” Style)
3. Cá Bớp Hấp Xì Dầu
Steamed Cobia Fish with Kicap
4. Nhím 2 Món
Hedgehog 2 Dishes
o Nướng Than Hồng Mai Quế Lộ
Baked Mai Que Que Charcoal
o Nấu Khoai Sọ
Cooked Potato Skull
5. Nho Mỹ
American Grape

• SET MENU 23: Price by time
1. Khai Vị 3 Món:
(“3” Appetizers)
o Gỏi Củ Hủ Dừa Tôm Thịt
(Bad Old Coconut Salad with Shrimp and Pork)
o Chả Giò Hải Sản
(Fried Spring Rolls with Seafood)
o Mực Sữa Chiên Nước Mắm
(Deep-fried “Milk Squids” with Fish Sauce)
2. Ốc Hương Hấp Sả
Steamed Snails with Lemongrass
3. Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
Roast Ethnic Pig in Big Jar
4. Tôm Sú Hấp Nước Dừa
(Steamed Shrimps with Coconut Juice)
5. Cơm Chiên Cá Mặn
(Fried Rice with Salted Dried Fish)
6. Chè Hạt Sen
(Lotus Seeds Sweet Soup)

• SET MENU 24: Price by time
1. Gà Đông Tảo 3 Món:
Dong Tao Chicken 3 Dishes
o Lòng Da Tái Chanh
Lemon Skin
o Xào Khói
Sauté Smoke
o Hầm Sả
Stew Lemongrass
2. Sườn Chìa Nướng Muối Ớt
(Grilled Pork Spareribs with Chili & Salt)
3. Tôm Sú Rang Muối Hongkong
(Sautéed Tiger – Prawn with Salt, “Hong Kong” Style)
4. Cá Chim Trắng Hấp Tàu Xì
Steamed White Fish Steamed Ship
5. Trái Cây Bưởi
Grapefruit Fruit

• SET MENU 25: Price by time
1. Khai Vị 3 Món:
(“3” Appetizers)
o Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt
(Lotus Stem with Prawn & Pork Meat Salad)
o Chả Giò Quá Ngon
Fried Spring Rolls “Qua Ngon” Style
o Mực Chiên Giòn
(Deep-fried Squids)
2. Bồ Câu Quay Lu – Xôi Chiên
(Roasted Pigeons with Sticky Rice)
3. Tôm Càng Nấu Cà Ri – Bánh Mì
(Stir-fried Tiger – Prawn with Curry and Bread)
4. Lẩu Ghẹ Nấu Bầu
Gourd Crab Cooked Hot Pot
5. Rau Câu Trái Cây
(Aga Aga with Mixed Fresh Fruits)

• SET MENU 26: Price by time
1. Rắn Hổ Hành 2 Món:
Cobra Onion 2 Pieces
o Gỏi
Salad
o Hầm Sả
Stew Lemongrass
2. Vịt Quay Lu – Bánh Bao
(Roast Duck in Big Jar with Dumplings)
3. Tôm Sú Hoàng Kim
Hoang Kim Black Tiger Shrimp
4. Cá Mú Đen Hấp Hongkong
(Steamed Grouper Fish with “Hong Kong” Style)
5. Trái Cây Bưởi
Grapefruit Fruit

• SET MENU 27: Price by time
1. Khai Vị 4 Món:
(“4” Appetizers)
o Gỏi Bò Quá Ngon
“Qua Ngon” Beef Salad With Vegetables
o Chả Giò Hải Sản
(Fried Spring Rolls with Seafood)
o Thác Lác Chiên Cốm
Fried Lean-fish with Green Rice Flakes
o Mực Chiên Giòn
(Deep-fried Squids)
2. Dúi Hấp
Steamed Bun
3. Tôm Càng Nấu Cà Ri – Bánh Mì
(Stir-fried Tiger – Prawn with Curry and Bread)
4. Lẩu Cua Thịt Nấu Thái
Crab Meat Thai Hot Pot
5. Rau Câu Bánh Plan
(Aga Aga with Crème Caramel)

• SET MENU 28: Price by time
1. Ốc Hương Hấp Sả
Steamed Snails with Lemongrass
2. Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
The Roar Of Pigs
3. Tôm Sú Nướng
Grilled Prawns
4. Ghẹ Hấp
Steamed Crab
5. Lẩu Gà Ta Nấu Nấm
(Chicken Hot Pot with Mushrooms)
6. Chè Long Nhãn
(Dried Longans Sweet Soup)

• SET MENU 29: Price by time
1. Gà Đông Tảo 2 Món:
Dong Tao Chicken 2 Dishes
o Lòng Da Thịt Tái Chanh
The Skin of Lemon
o Lẩu Hầm Sả
Stew Lemongrass Hotpot
2. Rắn Hổ Hành Bằm Xúc Bánh Đa
Scallion Onion Scooping Pancake
3. Mực Ống Hấp Gừng
(Steamed Squids with Ginger)
4. Tôm Sú Nướng Muối Ớt
(Grilled Tiger – Prawn with Chili & Salt)
5. Nho Mỹ
American Grape

• SET MENU 30: Price by time
1. Súp Hải Sản
(Seafood Soup)
2. Vịt Quay Tứ Xuyên – Bánh Bao
(Roast Duck with “Tu Xuyen” Style & Dumplings)
3. Cá Tầm Nướng Muối Ớt
Grilled Sturgeon With Chili Salt
4. Ghẹ Hấp
Steamed Crab
5. Lẩu Tôm Càng Nấu Thái
Thai Cooked Shrimp Hot Pot
6. Trái Cây Dưa Hấu
(Watermelon Fresh Fruit)

• SET MENU 31: Price by time
1. Bát Bửu Thịt Nguội
(Eight Kinds of Jambons)
2. Heo Tộc Quay Lu – Chặt Mẹt
The Roasted Pigs – Tightly Cut
3. Cá Chình Bông 2 Món:
Bong Eel 2 Pieces
o Nướng Muối Ớt
Grilled Chili Salt
o Hầm Sả
Stew Lemongrass
4. Tôm Sú Hấp Bia
Steamed Black Tiger Shrimp
5. Trái Cây Thập Cẩm
(Mixed Fresh Fruits)

• SET MENU 32: Price by time
1. Cá Tầm 2 Món:
Sturgeon 2 Dishes
o Súp Sụn
Cartilage Soup
o Nướng Muối Ớt
Grilled Chili Salt
2. Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
The Roar Of Pigs
3. Ốc Hương Hấp Sả
Steamed Snails with Lemongrass
4. Lẩu Ghẹ Nấu Thái
Thai Cooked Crab Hot Pot
5. Chè Hạt Sen Nhãn Nhục
(Lotus and Longans Seeds Sweet Soup)

• SET MENU 33: Price by time
1. Gà Đông Tảo 2 Món:
Dong Tao Chicken 2 Dishes
o Lòng Da Thịt Tái Chanh
The Skin Of Re-Lemon
o Lẩu Hầm Sả
Stew Lemongrass Hotpot
2. Giò Heo Muối Chiên Giòn
Fried Crispy Pork Sausage
3. Tôm Sú Nướng Muối Ớt
(Grilled Tiger – Prawn with Chili & Salt)
4. Cá Mú Đen Hấp Hongkong
Steamed Black Grouper Hongkong
5. Rau Câu Trái Cây
(Aga Aga with Mixed Fresh Fruits)

• SET MENU 34: Price by time

1. Gà Đông Tảo 2 Món:
Dong Tao Chicken 2 Dishes
o Lòng Da Thịt Tái Chanh
The Skin Of Re-Lemon
o Lẩu Hầm Sả
Stew Lemongrass Hotpot
2. Tôm Càng Nướng
Grilled Crayfish
3. Ốc Hương Hấp Sả
Steamed Snails with Lemongrass
4. Cá Chình Bông Nướng Muối Ớt
Grilled Eel With Salt And Chili
5. Trái Cây Thập Cẩm
(Mixed Fresh Fruits)

• SET MENU 35: Price by time
1. Gỏi Ốc Vòi Voi
Salad with Snail
2. Ba Ba Rang Muối Hongkong
Hong Kong Roasted Ba Ba Salt
3. Dúi Hấp
Steaming
4. Tôm Càng Nướng
Grilled Crayfish
5. Lẩu Cá Bò Giáp Nấu Riêu
Giap Rieu Ca Mau Giap Hot Pot
6. Chè Hạt Sen
(Lotus Seeds Sweet Soup)

• SET MENU 36: Price by time
1. Rắn Hổ Đất 2 Món:
Ground Tiger 2 Pieces
o Gỏi
Salad
o Hầm Sả
Stew Lemongrass
2. Tôm Tích Cháy Tỏi
Burnt Tuna with Garlic
3. Ốc Hương Nướng
Grilled Snail Snail
4. Cá Mú Đỏ Hấp Hongkong
Steamed Red Grouper Hongkong
5. Chè Hạt Sen Nhãn Nhục
(Lotus and Longans Seeds Sweet Soup)

• SET MENU 37: Price by time
1. Gỏi Ốc Vòi Voi
Salad with Snail
2. Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
Roast Ethnic Pig in Big Jar
3. Dúi Hấp
Stream Bamboo Rat
4. Cá Mặt Quỷ Hấp Hongkong
Steamed Devil Face Hongkong
5. Lẩu Ghẹ Nấu Thái
Thai Cooked Crab Hot Pot
6. Rau Câu Bánh Plan
(Aga Aga with Crème Caramel)

• SET MENU 38: Price by time
1. Cá Mú Đỏ 2 Món:
Red Grouper 2 dishes
o Ăn Sống
Eating Raw
o Nấu Cháo
Cooking Congee
2. Tôm Hùm Bông 2 Món:
Lobster 2 dishes
o Nướng Phô Mai
Grilled Cheese
o Nấu Lẩu Thái
Thai Hotpot
3. Rắn Hổ Đất Bằm Xúc Bánh Đa
Scallion Onion Scooping Pancake
4. Dúi Hấp
Stream Bamboo Rat
5. Chè Hạt Sen
(Lotus Seeds Sweet Soup)

• SET MENU 39: Price by time
1. Chồn Hương 3 Món:
Mink 3 dishes
o Lòng Dồi
Kindness
o Hấp
Steaming
o Nấu Khoai Sọ
Cooked Potato Skull
2. Ghẹ Hấp
Steamed Crab
3. Tôm Càng Rang Muối Hongkong
Hong Kong Salt Prawns
4. Cá Bò Giáp Nướng
Grilled Cow Armor
5. Rau Câu Trái Cây
(Aga Aga with Mixed Fresh Fruits)

• SET MENU 40: Price by time
1. Gỏi Ốc Vòi Voi
Salad with Snail
2. Rắn Hổ Hành Bằm Xúc Bánh Đa
Scallion Onion Scooping Pancake
3. Cá Mặt Quỷ Hấp Hongkong
Steamed Devil Face Hongkong
4. Nhím 2 Món:
Hedgehog 2 Dishes
o Nướng Than Hồng Mai Quế Lộ
Baked Mai Que Que Charcoal
o Nấu Khoai Sọ
Cooked Potato Skull
5. Rau Câu Trái Cây
(Aga Aga with Mixed Fresh Fruits)

• SET MENU 41: Price by time
1. Ốc Hương Hấp Sả
Steamed Snails with Lemongrass
2. Tôm Tích Cháy Tỏi
Burnt Tuna with Garlic
3. Cá Chình Bông Nướng Muối Ớt
Grilled Eel With Chili Salt
4. Le Le 2 Món:
Le Le 2 Dishes
o Xôi
Steamed sticky rice
o Hầm Sả
Stew Lemongrass
5. Chè Long Nhãn
(Dried Longans Sweet Soup)

• SET MENU 42: Price by time
1. Tôm Hùm Bông 3 Món:
Cotton Lobster 3 Pieces
o Tiết Canh
Secretory
o Ăn Sống
Eating Raw
o Nấu Cháo
Cooking Congee
2. Cua Hoàng Đế 2 Món:
Crab King 2 Dishes
o Cháy Tỏi
Garlic Burning
o Nướng Phô Mai
Grilled Cheese
3. Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt
The Hog Pigs Whisk
4. Dúi Hấp
Stream Bamboo Rat
5. Trái Cây Bưởi
Grapefruit Fruit

Note:
– 1 table / 10 persons
– Unit price dinner menu can range up to 10% of current unit prices according to market volatility.